Online reading:

web stats

8 Σεπ 2007

Origin of love-Η έλευση της Αγάπης


When the earth was still flat
and the skies made of fire
and mountains stretched up to the sky
sometimes higher
Οταν η Γη ήταν ακόμη επίπεδη,
και τα σύννεφα φτιαγμένα από φωτιά,
και τα βουνά φθάνανε στον ουρανό,
ίσως και ψηλότερα,

Folks roammed the earth
like big rolling kegs
όλοι σαν φίλοι ζούσαν στη γη,
και περιπλανώντουσαν σαν μεγάλα βαρέλια.

they had two sets of arms
they had two sets of legs
they had two faces peering out of one giant head
so they could watch all around them
as they talked, while they read
and they never knew nothing of love
Είχαν δυό ζευγάρια χέρια,
δυό ζευγάρια πόδια και δυό πρόσωπα πάνω σε ένα τεράστιο κεφάλι
για να μπορούν να βλέπουν γύρω τους,
καθώς μιλούσαν, και καθώς διάβαζαν.
Και δεν ξέραν τίποτα από αγάπη.

it was before
The Origin of Love
Ηταν πριν
την έλευση της αγάπης.

Now there was three sexes then
one that looked like two men
glued up back to back
they called the children of the Sun
and similar in shape and girth
was the children of the Earth
they looked like two girls rolled up in one
Τότε υπήρχαν τρία φύλα.
Το ένα έμοιαζε με δύο άντρες,
κολλημένους πλάτη με πλάτη,
και λεγόταν Οι Υιοί του Ηλιου.
Ιδια σε σχήμα και διαστάσεις
ήταν Οι Κόρες της Γης.
Μοιάζανε με δυό γυναίκες σε μία.

and the children of the Moon
like a fork shoved on a spoon
they was part sun, part earth
part daughter, part son
Και Τα Παιδιά της Σελήνης,
σαν ένα πιρούνι ενωμένο με ένα κουτάλι,
ήταν μισό Ηλιος, μισό Σελήνη,
μισό κόρη, μισό γιός.

Aah, the Origin of Love

Now the gods grew quite scared
of our strength and defiance
and Thor said:
"I'm gonna kill them all with my hammer
like I killed the giants"
Μα οι θεοί τρόμαξαν
από την δύναμη και την απείθεια μας.
Ο Θορ είπε, "Θα τους σκοτώσω όλους με το σφυρί μου,
όπως σκότωσα τους Γίγαντες."

but Zeus said:
"No, you better let me
use my lightning like scissors
like I cut the legs of the whales
dinosaurs into lizards"
μα ο Δίας απάντησε, "Οχι, καλύτερα να αφήσεις εμένα
να χρησιμοποιήσω τους κεραυνούς μου σαν ψαλίδια,
όπως έκοψα τα πόδια από τις φάλαινες,
και τους δεινόσαυρους τους έκανα σαύρες."

and then he grabbed up some bolts
he let out a laugh
said: "I'll split them right down the middle
gonna cut them rught up in half"
and the storm clouds gathered above
into great balls of fire...
Και άρπαξε τους κεραυνούς
και γέλασε
και είπε, "Θα τους χωρίσω στη μέση, θα τους κόψω μισούς."
και μαύρα σύννεφα μαζεύτηκαν στον Ουρανό
και γίνανε μεγάλες πύρινες μπάλες.

And then fire
shot down from the sky in bolts
like shining blades of a knife
and they ripped right through the flesh
of the children of the Sun
and the Moon and the Earth
and some indian god
sewed the wound up into a hole
pulled it round to our bellies
to remind us the price we pay
Και η φωτιά
έπεσε με τη μορφή κεραυνού από τα σύννεφα,
σαν λαμπερές λεπίδες,
και έκοψε στην μέση τη σάρκα
τα παιδιά του Ηλιου,
και της Σελήνης και της Γής.
Και κάποιος Ινδιάνος θεός, έραψε την πληγή σε μια τρύπα
και την άφησε στην κοιλιά μας
να μας θυμίζει το τίμημα που πληρώνουμε.

and Osiris and gods of the Nile
gathered up a big storm to blow a hurricane
to scatter us away
in a flood of wind and rain
a sea of tidal waves
to wash us all away
Και ο Οσιρις και οι θεοί του Νείλου
συγκέντρωσαν μια καταιγίδα και ρίξαν ένα τυφώνα,
για να μας σκορπίσουν μακρυά,
σε μια πλημμύρα βροχής κι ανέμου,
σε μια θάλασσα παλιρροιακών κυμμάτων,
για να μας ξεπλύνουν.

and if we don't behave
they'll cut us down again
we'll be hopping round in one foot
and looking through one eye
Και αν δεν μάθουμε και δεν συμπεριφερθούμε σωστά,
θα μας ξανακόψουν
και θα πηδάμε στο ένα πόδι
και θα βλέπουμε από ένα μάτι.

Last time I saw you
we'd just split in two
you was looking at me
I was looking at you
You had a way so familiar
I could not recognize
'cause you had blood on your face
I had blood in my eyes
Την τελευταία φορά που σε είδα,
είχαμε χωριστεί στα δυο.
Κοιτούσες εμένα κι εγώ εσένα.
Είχες ένα τρόπο τόσο οικείο,
μα δεν μπορούσα να το καταλάβω
γιατί είχες αίμα στο πρόσωπό σου
κι εγώ αίμα στα μάτια μου

but I could swear by your expression
that the pain down in your soul
was the same as the one down in mine
Αλλά μπορώ να ορκιστώ, από την έκφρασή σου,
ότι ο πόνος στην ψυχή σου
ήταν ο ίδιο μ'αυτόν στη δική μου.

that's the pain
that cuts a straight line down through the heart
we call it love
Αυτός είναι ο πόνος.
Κόβει μια ευθεία γραμμή στην καρδιά,
το λέμε αγάπη.

We wrapped our arms around each other
tried to shove ourselves together
we was making love
making love
Και τυλίξαμε τα χέρια μας
ο ένας γύρω στον άλλο,
προσπαθώντας να ενωθούμε πάλι μαζί.
Κάναμε έρωτα.


It was a cold, dark evening
such a long time ago
when by the mighty hand of Jove
it was a sad story how we became
lonely two-legged creatures
the story of the Origin of Love
Ηταν ένα κρύο σκοτεινό απόγευμα,
πολύ καιρό πριν,
όταν από το πανίσχυρο χέρι του Jove,
έγινε η θλιβερή ιστορία του πως γίναμε
μοναχικά δίποδα πλάσματα.
Είναι η ιστορία της Προέλευσης της Αγάπης.
Δημοσίευση σχολίου