Online reading:

web stats

30 Ιουν 2010

Η γλώσσα μας σε 303 πανεπιστήμια· από την Ινδία ως τη Βενεζουέλα

Τα ελληνικά είναι μια δύσκολη και λίγο ομιλούμενη γλώσσα. Ποιος γνωρίζει όμως πως στην Αυστραλία υπάρχουν 18 πανεπιστημιακές σχολές και 149 δημόσια σχολεία που διδάσκουν τη νεοελληνική γλώσσα, στην Ινδία δύο πανεπιστημιακές σχολές, στην Ιταλία 15 πανεπιστημιακές σχολές και τρία δημόσια σχολεία, στην Ισπανία 20 πανεπιστημιακές σχολές και τρία δημόσια σχολεία; Αλλά και στη Συρία, τη Λιθουανία, την Ιαπωνία, τη Νότιο Αφρική, τη Βενεζουέλα, τη Σλοβενία, τη Ρωσία, το Ισραήλ...

Διευθύνσεις και πληροφορίες για όλα τα ακαδημαϊκά, δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα που παρέχουν μαθήματα της ελληνικής γλώσσας στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό περιέχει ο οδηγός στην αγγλική με τον τίτλο «Institutions Offering Courses of Modern Greek in Greece and abroad» (Ιδρύματα που προσφέρουν μαθήματα νεοελληνικής γλώσσας στην Ελλάδα και το εξωτερικό) που εξέδωσε το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων του υπουργείου Παιδείας.

Ο νεοεκδοθείς οδηγός παρέχει διευθύνσεις και πληροφορίες για 303 πανεπιστημιακές σχολές σ' ολόκληρο τον κόσμο και για 269 δημόσια σχολεία, αφενός για μαθήματα «νέας ελληνικής για ξένους» που παρέχονται με οργανωμένο τρόπο στην Ελλάδα (από ακαδημαϊκούς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς) και αφετέρου για τα πλήρη προγράμματα νεοελληνικών σπουδών, τα προσφερόμενα από πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο.


Σε επίμετρο δίνονται: μικρή δειγματοληψία κοινοτικών (παροικιακών, εκκλησιαστικών κ.ά) σχολείων στην αλλοδαπή όπου διδάσκεται η ελληνική γλώσσα, βασική βιβλιογραφία εγχειριδίων και βοηθημάτων για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας και τέλος οι διευθύνσεις των ελληνικών προξενικών αρχών στο εξωτερικό, όπου μπορούν να απευθύνουν οι ενδιαφερόμενοι τα σχετικά ερωτήματά τους.

Η νέα έκδοση αποτελεί πλήρη αναθεώρηση και συμπλήρωση της έκδοσης του 1995 με τον ίδιο τίτλο. Ο οδηγός ­ όπως και οι δώδεκα μέχρι σήμερα εκδόσεις του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ­ διατίθεται μέσω του βιβλιοπωλείου της «Εστίας» ενώ το υλικό του θα είναι σύντομα προσπελάσιμο και στους επισκέπτες της ηλεκτρονικής σελίδας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας στο διαδίκτυο (http://www. greeklanguage.gr).


Στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών του δράσεων το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας πρόσφατα βραβεύτηκε με το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών για το καινοτόμο πρόγραμμα κατάρτισης-επιμόρφωσης από απόσταση (http://elearning.greek-language.gr)

Eπιπλέον, στις τρέχουσες ευρωπαϊκά επιδοτούμενες δραστηριότητες εντάσσεται η δράση "Diversonopoly" , που αποτελεί σύμπραξη Grundtvig , για τη δημιουργία ενός καινοτόμου διαπολιτισμικού προϊόντος, ενώ το ΚΕΓ εκπροσωπείται και συμμετέχει σε ημερίδες, εκδηλώσεις και εκθέσεις πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως η Expolangues.

Βάζουν μαχαίρι στις κοινοτικές επιδοτήσεις

Του Γιάννη Αγγέλη

Νέα έκπληξη σήμερα από την Κομισιόν. Προτείνει τη διακοπή της εκταμίευσης των κοινοτικών επιδοτήσεων που αφορούν σε επιχορηγήσεις για αγρότες, ψαράδες και κατοίκους περιφερειών με χαμηλό κατά κεφαλή εισόδημα (π.χ. Ηπειρος, Μακεδονία, κ.λπ.) για τις χώρες που δεν τηρούν τον κανόνα περιορισμού ελλειμμάτων και χρέους κάτω από τα όρια του 3% και 60% του ΑΕΠ αντίστοιχα.

Η συγκεκριμένη πρόταση περιέχεται στο κείμενο που συζητάει σήμερα το Κολέγιο των Επιτρόπων για να ενσωματωθεί στο σχέδιο οικονομικής διακυβέρνησης της Ε.Ε. και της Ευρωζώνης που θα καταθέσει τον Οκτώβριο η ομάδα εργασίας του προέδρου της Ε.Ε. Χέρμαν Βαν Ρόμπόϊ.

Για να μη προκαλέσει μάλιστα την αντίδραση των αγροτών στις χώρες-μέλη η Κομισιόν ζητά οι επιδοτήσεις να δίνονται από τους κρατικούς προϋπολογισμούς, αλλά να μη πληρώνονται στη συνέχεια από την Ε.Ε.

Κάτι τέτοιο βέβαια θα ήταν εκ των πραγμάτων αδύνατον ειδικά για οικονομίες όπως η ελληνική που τελεί υπό τη σκληρή εποπτεία της τρόικας. Απλώς με τον τρόπο αυτό μεταφέρεται η ευθύνη της κατάργησης των επιδοτήσεων από τις Βρυξέλλες στις επιμέρους ενδιαφερόμενες Κυβερνήσεις.

Το ενδιαφέρον είναι ότι το κείμενο της Επιτροπής συνιστά η διακοπή εκταμίευσης των επιδοτήσεων να γίνεται ακόμα και προληπτικά όταν διαπιστώνεται ότι η οικονομία μιας χώρας μέλους οδηγείται λόγω της κατάστασής της σε υπέρβαση των ορίων του ελλείμματος και του χρέους.

Αξιοσημείωτο πάντως είναι ότι στο κείμενο δεν έχει συμπεριληφθεί η γαλλο-γερμανική πρόταση για την αναστολή δικαιώματος ψήφου από τις οικονομίες στις οποίες έλλειμμα και χρέος ξεφεύγουν του 3% και 60% αντίστοιχα.

Οι προτάσεις –που προωθούνται μαζί με την τεχνική επεξεργασία τους στην Ομάδα Ρόμποϊ– εντάσσονται στο πλαίσιο των αλλαγών στον τρόπο εφαρμογής του Συμφώνου Σταθερότητας για την ισχυροποίηση της “οικονομικής διακυβέρνησης” στην Ευρωζώνη και την Ε.Ε.

Είναι βέβαια προφανές ότι αν “αύριο” εφαρμοζόταν η πρόταση αυτή της Κομισιόν στα 3/5 της Ε.Ε. θα έπρεπε να διακοπούν οι επιδοτήσεις σε αγρότες, ψαράδες και φτωχές περιφέρειες καθώς η πλειονότητα των χωρών της Ε.Ε και ειδικά της Ευρωζώνης είναι εκτός στόχου είτε στο έλλειμμα είτε στο χρέος είτε και στα δύο μαζί με επικεφαλής της λίστας όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και άλλες χώρες όπως την Ιταλία, την Γαλλία, την Μ. Βρετανία, κ.λπ.

Το γεγονός αυτό πάντως κάνει ορισμένους αναλυτές στις Βρυξέλλες να προβληματίζονται για το αν πίσω από τις διαδικασίες “αυστηροποίησης” της οικονομικής διακυβέρνησης βρίσκονται αποφάσεις του άξονα Παρίσι – Βερολίνου για την έμμεση και σταδιακή περικοπή των εκταμιεύσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων (ΕΣΠΑ, Ταμείο Συνοχής, κ.λπ.).

www.capital.gr

Απορρόφηση σιδήρου

Ως γυναίκα με πρόβλημα στην απορρόφηση σιδήρου σκέφτηκα ότι είναι ένα πολύ ωραίο θέμα για να το μοιραστώ μαζί σας.

Είμαι μέλος στο gyn.gr εναν ιστοχώρο που ενημερωνει για πολλα γυναικολογικά προβλήματα και όχι μόνο.Γράφουν καταξιωμένοι γυναικολόγοι και απαντούν άμεσα σε όποια γυναίκα έχει κάποια απορία.

Απορρόφηση σιδήρου από τον Σαμανίδη Δημήτρη

Σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει στην απορρόφηση του σιδήρου από το γαστρεντερικό σωλήνα είναι η ποσότητα καθώς και η ποιότητα της τροφής που περιέχει το σίδηρο. Καλύτερα απορροφάται ο σίδηρος που περιέχεται στο συκώτι, το κρέας παρά στο γάλα και τα αυγά.

Από το σίδηρο της δίαιτας απορροφάται περίπου το 10%. Ο σίδηρος της αίμης (αιμικός) απορροφάται σε ποσοστό μεγαλύτερο από 20%, ενώ ο μη αιμικός σίδηρος σε λιγότερο από 10%. Ο σίδηρος από ζωικές τροφές απορροφάται καλύτερα από αυτόν που προέρχεται από φυτικές τροφές. Το 40% του σιδήρου στο κρέας, το συκώτι, τα πουλερικά και το ψάρι είναι αιμικός και το 60% μη αιμικός. Όλος ο σίδηρος στα δημητριακά και στα λαχανικά (φυτικά προϊόντα) είναι μη αιμικός.

Ο αιμικός και μη αιμικός σίδηρος σ' ένα συγκεκριμένο γεύμα πρέπει να υπολογίζονται χωριστά. Έτσι τα γεύματα μπορούν να ταξινομηθούν σε αυτά που έχουν χαμηλή, μέση ή υψηλή διαθεσιμότητα σιδήρου, με βάση τα επίπεδα αιμικού και μη αιμικού σιδήρου και την παρουσία ουσιών που βοηθούν ή αναστέλλουν την απορρόφηση του.

Συνδυασμοί τροφίμων

Ανάλογα με τη σύνθεση του διαιτολογίου διαχωρίζονται τρία επίπεδα απορρόφησης.

*

Διαιτολόγια με ελάχιστη απορρόφηση σιδήρου (περίπου το 5% απορροφάται). Παρατηρείται σε μονότονα γεύματα με βάση τα δημητριακά και/ή ρίζες και βολβούς και φτωχά σε προϊόντα ζωικής προέλευσης και βιταμίνη C.
*

Διαιτολόγια με μέτρια απορρόφηση σιδήρου (περίπου το 10% απορροφάται). Πρόκειται για γεύματα που βασίζονται εξίσου σε δημητριακά, ρίζες και βολβούς, αλλά και λίγα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και βιταμίνη C.
*

Διαιτολόγια με υψηλή απορρόφηση σιδήρου (περίπου το 15% απορροφάται). Πρόκειται για διατροφή με ποικιλία που περιέχει σημαντική ποσότητα τροφίμων ζωικής προέλευσης.

Καλός συνδυασμός τροφίμων, για αυξημένη απορρόφηση σιδήρου, είναι αυτών που περιέχουν αιμικό σίδηρο με αυτών που περιέχουν μη αιμικό. Για παράδειγμα κρέας (αιμικό) με λαχανικά (μη αιμικό).

Να αποφεύγεται ο συνδυασμός τροφίμων που περιέχουν σίδηρο (κυρίως τρόφιμα με μη αιμικό σίδηρο) με τρόφιμα που εμποδίζουν τη δράση της απορρόφησης του σιδήρου.

Για παράδειγμα να αποφεύγεται η ταυτόχρονη λήψη δημητριακών με γάλα, καλύτερη επιλογή είναι ο χυμός πορτοκάλι στη θέση του γάλατος. Καθώς επίσης και ο συνδυασμός τυριού με φακές ή σπανάκι.

Καλές πηγές σε σίδηρο

Η πιο αξιόλογη διαιτητική πηγή σιδήρου είναι το συκώτι και τα κόκκινα κρέατα που περιέχουν αιμικό σίδηρο. Όπως επίσης το κοτόπουλο και τα ψάρια, τα στρείδια και τα μύδια. Τα αυγά περιέχουν υψηλή ποσότητα σιδήρου, αλλά αυτή απορροφάται λίγο εξαιτίας των ανασταλτικών ουσιών του κρόκου.

Λιγότερο καλές πηγές σιδήρου είναι τα φασόλια, οι φακές και οι ξηροί καρποί. Τα σκούρα πράσινα λαχανικά όπως, το σπανάκι, τα μπρόκολα, τα σπαράγγια, τα φασόλια και τα λαχανάκια Βρυξελλών, καθώς επίσης τα παντζάρια και μερικά αποξηραμένα φρούτα όπως, βερίκοκα, ροδάκινα, δαμάσκηνα, σύκα και σταφίδες, αποτελούν χρήσιμες πηγές σιδήρου. Γενικά τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά έχουν μεγάλη αξία επειδή περιέχουν βιταμίνη C, η οποία βοηθά την απορρόφηση. Τα δημητριακά και το γάλα είναι φτωχές πηγές σε σίδηρο.


Συμβουλές:

*

Συμπερίλαβε μία καλή πηγή βιταμίνης C καθημερινά, (εσπεριδοειδή ή χυμούς) για να βοηθήσεις την απορρόφηση του σιδήρου.
*

Επειδή το συκώτι είναι η καλύτερη πηγή σιδήρου, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη δίαιτα, τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα.
*

Εμπλούτισε με καλές πηγές σιδήρου τις μαγειρικές παρασκευές ή τα γλυκίσματα , όπως για παράδειγμα με μελάσα, ξηρά φρούτα, καρύδια.
*

Αποξηραμένα μπιζέλια ή φασόλια κ.λ.π. μπορούν να συμπεριληφθούν στις σαλάτες και στο μαγείρεμα ορισμένων τροφών.
*

Διάλεξε για κολατσιό τροφές πλούσιες σε σίδηρο, για παράδειγμα καρύδια, αποξηραμένα φρούτα.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ

Απόψε στο Costa CostaΣήμερα , Τετάρτη 30/6 και ώρα 22:30 στη latin βραδιά που διοργανώνουμε στο παραδεισένιο χώρο του beach bar Costa Costa στην Αγία Μαρίνα . Ένα κεφάτο latin party δίπλα από το bar ,κάτω από τους φοίνικες , με θέα τη θάλασσα χορεύοντας και διασκεδάζοντας με salsa, bachata, cha cha, tango αλλά και με όλα τα γνωστά ελληνικά και κεφάτα ακούσματα

Salsa Dance - Σεμινάριο με την Irene Miguel


Το Σάββατο 3/7 και ώρα 12:00 οργανώνουμε σεμινάριο salsa με την Irene Miguel.

Η Irene βρίσκετε τη περίοδο αυτή στη Κρήτη και έτσι βρήκαμε την ευκαιρία να τη καλέσουμε στη σχολή μας για μας διδάξει μερικά από τα μυστικά της salsa.Θέμα σεμιναρίου:Salsa technique - Ladies styling.

Ωρες:Α' τμήμα 12:00 - 13:30 και Β' τμήμα 13:30 - 15:00
Τμήματα Αρχαρίων - προχωρημένων.

Κόστος 15 ευρώ.


Για τη καλύτερη οργάνωση του σεμιναρίου είναι απαραίτητη η δήλωση της συμμετοχή σας.

Αναφέροντας λίγα λόγια για την Ι.Miguel, σας αναφέρουμε ότι είναι πρωταθλήτρια της salsa,δασκάλα χορού,χορογράφος,γυμνάστρια με πολλές συμμετοχές και διακρίσεις σε Salsa festival.Το τελευταίο καιρό ζει στο Λονδίνο.


Λογοτεχνική συνάντηση

Η Τυποβιβλιοχαρτεμπορική ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗ και οι εκδόσεις ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ σας προσκαλούν σε μια λογοτεχνική συνάντηση με τον συγγραφέα ΙΩΣΗΦ ΑΛΥΓΙΖΑΚΗ την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2010 και ώρα 20:00 στον 1ο όροφο του βιβλιοπωλείου (Χάληδων 89, Χανιά, τηλ. 28210 92512 ).

Ο συγγραφέας θα μιλήσει για το λογοτεχνικό έργο του, θα συνομιλήσει με το αναγνωστικό κοινό, ενώ θα διαβαστούν και θα ερμηνευτούν αποσπάσματα από τα βιβλία του "Τρεις Λευκές Σελίδες", και ".. και κάτι πολύ προσωπικό".

Ο Ιωσήφ Αλυγιζάκης γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Χανιά.

Έζησε ως φοιτητής σε Βελιγράδι, Καίμπριτζ, Αθήνα.

Είναι απόφοιτος της Αγγλικής Φιλολογίας. Υπήρξε ιδιοκτήτης κέντρου ξένων γλωσσών στα Χανιά. Έχει διδάξει στην Α.Ε.Ν. Κρήτης.

Γνωρίζει σερβικά, κροατικά, ιταλικά και δανέζικα.


Τα βιβλία του

  • Η αναγνώριση του πτυχίου, Καστανιώτης, 2000
  • ΤΡΕΙΣ ΛΕΥΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ, Πολύχρωμος Πλανήτης, 2005
  • Η Πολιτεία των Γιασεμιών, Μοντέρνοι Καιροί, 2007
  • ...και κάτι πολύ προσωπικό, Πολύχρωμος Πλανήτης, 2008
  • κρυφά γοήτευσέ με, Μοντέρνοι Καιροί, 2009

29 Ιουν 2010

Η Δραγώνα προωθεί το δίγλωσσο σχολείο στη Θράκη για διαπολιτισμικο!

Έτσι υποβαθμίζεται η διδασκαλία της ελληνικής και επιβάλλεται η τουρκική γλώσσα σε Πομάκους και Αθίγγανους!

Η πολιτική των διαπολιτισμικών νηπιαγωγείων προέβλεπε δίπλα στη νηπιαγωγό να υπάρχει βοηθός, που θα διευκολύνει την επικοινωνία του διδάσκοντος με τους μαθητές, γνωρίζοντας τη μητρική γλώσσα των παιδιών, δηλαδή τη γλώσσα που μιλούν τα νήπια στο σπίτι με τους γονείς τους.

Αυτή η γλώσσα μπορεί να είναι τουρκική για τους τουρκογενείς, πομακική για τους Πομάκους και τσιγγάνικη για τους Ρομά. Αυτό σημαίνει ότι η βοηθός νηπιαγωγού θα είναι ντόπια και γνώστρια της αντίστοιχης γλώσσας, με κατά το δυνατόν καλύτερα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

Η πολιτική Δραγώνα διαφοροποιείται σημαντικά. Προωθεί όχι το διαπολιτισμικό αλλά το δίγλωσσο σχολείο. Η διαφορά έγκειται στο ότι προωθεί ένα μοντέλο νηπιαγωγείου όπου οι νηπιαγωγοί θα είναι δύο, μία χριστιανή και μία μουσουλμάνα.

Το δε πρόγραμμα θα επιβάλλει και την τουρκική γλώσσα παντού!

Δηλαδή, υποβαθμίζεται η διδασκαλία της ελληνικής και επιβάλλεται η τουρκική τόσο σε Πομάκους όσο και σε Αθίγγανους!

Αυτό δεν αποτελεί σεβασμό στην πολιτιστική ιδιαιτερότητα Πομάκων και Ρομά και συμβάλλει στον εκτουρκισμό της μουσουλμανικής μειονότητας, κάτι που αποτελεί πάγια επιδίωξη της τουρκικής εθνικιστικής εξωτερικής πολιτικής.

Μείωση του Χρόνου Φορητότητας Αριθμών με Απόφαση της ΕΕΤΤ


Η ΕΕΤΤ προέβη με Απόφασή της σε τροποποιήσεις του Κανονισμού Φορητότητας Αριθμών με σημαντικότερη τη μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης της μεταφοράς αριθμού. Ειδικότερα, το μέγιστο χρονικό διάστημα για την υλοποίηση αιτήσεων Φορητότητας, τόσο στη σταθερή όσο και στην κινητή τηλεφωνία, μειώνεται, από 10 εργάσιμες ημέρες σήμερα, σε 3 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος του συνδρομητή. Επιπρόσθετα, απλοποιούνται οι διαδικασίες σε περίπτωση υποβολής παράλληλων αιτημάτων φορητότητας και πλήρους αποδεσμοποίησης του τοπικού βρόχου, έτσι ώστε η μεταφορά του αριθμού να υλοποιείται ταυτόχρονα με την παράδοση του βρόχου.

Διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις, οι οποίες αναμένεται να ενισχύσουν τον ανταγωνισμό στην αγορά προς όφελος του καταναλωτή, θα ισχύσουν από την 1η Δεκεμβρίου 2010 προκειμένου να υπάρξει ικανοποιητικό διάστημα προσαρμογής των πληροφοριακών συστημάτων των τηλεπικοινωνιακών παρόχων.

25 Ιουν 2010

Lie to me*

Μια εξαιρετική αμερικάνικη τηλεοπτική σειρά από την FOX που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2009.
Κύριος πρωταγώνιστής ο υπεροχος Tim Roth στον ρόλο του Dr. Cal Lightman, επιστήμονα και ειδικό στις εκφράσεις προσώπου και γενικότερα στην γλώσσα του ανθρώπινου σώματος.Τίποτα δεν ξεφευγει απο εκείνον και την εκπληκτική ομάδα του.

Χθες να σκεφτείτε είδαμε 6 επεισόδια (3 μεσημερι και 3 βραδυ) και μιλάμε για τρελό κόλλημα.
Θα δείτε και γνωστα πρόσωμα της πολιτικής και του θεάματος σε αντιπαράθεση με τους εκάστοτε ήρωες του επεισοδίου όσον αφορα σταση σώματος και εκφράσεις.Ειναι μία απο τις καλές σειρές που θα προτείνω να δείτε :)

24 Ιουν 2010

Εγινε και αυτο..

Σήμερα δεν πήγα στην Ενωση γιατι ξεκινήσαμε τα μαθήματα στο φροντιστήριο τα οποια θα ειναι καθημερινα εκτός Παρασκευης και ΣΚ.

Όπως γνωρίζετε όσοι με διαβάζετε πηγαινω τακτικα στο γραφείο για να προσφερω εθελοντική βοήθεια.Πάω επειδη το θέλω και σαφώς δεν πληρώνομαι για αυτό,αφου ειναι κάτι που με ευχαριστεί.Να βοηθάω τον καταναλωτή με οποιοδηποτε καταναλωτικό προβλημα που εχει.
Βοηθάω οσο μπορώ.

Σήμερα λοιπόν που έλειπα πήγαν από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Υπήρχε καταγγελία ανώνυμη (τόση δειλία πια) ότι εργάζονταν αδήλωτοι υπάλληλοι (!!!).

Κατα ρχας δεν υπάρχουν υπάλληλοι.

Είμαστε εθελοντές μέλη της Ενωσης,μιας μη κυβερνητικής οργανωσης.

Εγω προσωπικα πάω όποτε μπορώ και όποτε μου το επιτρέπει ο χρόνος μου για να συντάξω επιστολές και να τακτοποιώ υποθέσεις.

Ειμαστε εκει οικειοθελώς,όσοι δηλώνουμε παρόν,με μοναδική μας αμοιβη την ικανοποίηση του καταναλωτή.

Γνωρίζω ότι εδω και καιρο έχει αρχισει ένας "πόλεμος" από κάποιους που δεν τους "συμφέρει" το έργο μας,ήδη προσπαθούν " καποιοι" να μας αντιγράψουν σε πολλά.

Τόση κακία πια;

ΞΙΔΙ!!

Εμεις θα κανουμε την δουλεια μας και δεν μας πτοεί η κακία σας.

Ισα ισα που μας κανει πιο δυνατούς!

Ανοικτή Επιστολή στον Πρωθυπουργό

ΕΝΩΣΗ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΤΥΠΟΥ

Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης

enosi_akolouthon_typou@yahoo.com / www.publicdiplomacy.gr


Aξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Σε μια εποχή που η εθνική εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό πλήττεται σε όλα τα επίπεδα και η αγωνία για την αποκατάστασή της είναι μεγαλύτερη παρά ποτέ, η κυβέρνηση προχωράει στο κλείσιμο μεγάλου αριθμού Γραφείων Τύπου & Επικοινωνίας Εξωτερικού, αρνούμενη οποιαδήποτε διαβούλευση μαζί μας.

Αν η απάντηση, σε αυτή τη στιγμή της ανάγκης της εξωστρέφειας και της ανάκτησης γοήτρου της εθνικής μας εικόνας, είναι η πλήρης αποχώρηση από μια σειρά από χώρες κρίσιμες για την επικοινωνιακή και ευρύτερα δημόσια διπλωματία μας, τότε

  • το κέρδος από την εξοικονόμηση πόρων θα είναι μηδαμινό ενώ
  • η απώλεια για το δημόσιο συμφέρον που συνάδει με την εθνική εικόνα μας εξαιρετικά υψηλή.

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,


Απευθυνόμενοι σε σας που προΐσταστε της Υπηρεσίας μας, σας θέτουμε το ερώτημα: Εκτιμάτε ότι δεν χρειάζεται ούτε ένας σύμβουλος, ούτε ένας ακόλουθος Τύπου και Επικοινωνίας στις πρεσβείες μας στη Βιέννη, στη Βουδαπέστη, στη Βαρσοβία, στο Βουκουρέστι ή στη Χάγη; Η Ένωση Ακολούθων Τύπου, συμμεριζόμενη την κρισιμότητα των στιγμών για την χώρα μας έχει κάνει τις δικές της προτάσεις για γενναία περικοπή δαπανών στην λειτουργία των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού, σε ευθυγράμμιση με την εξαγγελία σας για ενσωμάτωση των ΓΤΕ στις πρεσβείες.

Ζητάμε λοιπόν να ισχύσει αυτό που εξαγγείλατε:

Ενσωμάτωση των ΓΤΕ στις Πρεσβείες, έστω και με μονομελή σύνθεση και όχι διακοπή της λειτουργίας τους τις κρίσιμες αυτές στιγμές.

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις διαφαινόμενες εξελίξεις, η Ένωση Ακολούθων Τύπου (ΕΝΑΤ) προχωρά σε 48ωρη απεργία την Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Ιουνίου τόσο στην Κεντρική Υπηρεσία όσο και στα Γραφεία Τύπου & Επικοινωνίας Εξωτερικού.

Αθήνα, 24/6/2010

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Κώστας Μαυροειδής Άγγελος Αυγουστίδης


23 Ιουν 2010

Υποχρεωτικές οι αποδείξεις στα ταξί από την 1η Ιουλίου

Την υποχρέωση να εκδίδουν αποδείξεις από ηλεκτρονικούς μηχανισμούς συνδεδεμένους με τα ταξίμετρα, να παρακρατούν και να αποδίδουν στο κράτος ΦΠΑ 11% από τα κόμιστρα που εισπράττουν και να καταχωρούν τις εισπράξεις τους και τις δαπάνες τους σε βιβλία εσόδων-εξόδων έχουν από την 1η Ιουλίου 2010 όλοι οι επιτηδευματίες που εκμεταλλεύονται ταξί.
Οι ιδιοκτήτες είναι πολύ πιθανό μάλιστα να περάσουν το ΦΠΑ στους πελάτες τους, κάτι που θα σημάνει διψήφιες αυξήσεις στα κόμιστρα.
Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργού Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου:
1. Από 1/7/2010 κάθε επιτηδευματίας που εκμεταλλεύεται ταξί εντάσσεται στη β΄ κατηγορία τήρησης βιβλίων, δηλαδή τηρεί τουλάχιστον βιβλίο εσόδων-εξόδων και εκδίδει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού που ενσωματώνεται ή συνδέεται με το ταξίμετρο.
2. Κάθε εκμεταλλευτής ταξί (ιδιοκτήτης ή μη) οφείλει να τηρεί ιδιαίτερο βιβλίο εσόδων-εξόδων.
3. Όταν ο εκμεταλλευτής απασχολεί οδηγό μισθωτό, καταχωρεί στο τηρούμενο βιβλίο του όλα τα έσοδα και όλα τα έξοδα, μεταξύ των οποίων και το μισθό του μισθωτού οδηγού, που καταβάλλεται με μισθοδοτική κατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ΚΒΣ.
4. Στο βιβλίο εσόδων-εξόδων που θα τηρεί ο εκμεταλλευτής ταξί θα πρέπει να καταχωρεί τα έσοδα και τα έξοδα που πραγματοποιεί από την 1/7/2010 και μετά.
5. Η κατανομή των κοινών δαπανών μεταξύ των εκμεταλλευτών πρέπει να γίνεται με βάση το ποσοστό συνιδιοκτησίας του καθενός. Εάν υπάρχει ειδική έγγραφη συμφωνία, τότε οι δαπάνες θα κατανέμονται με βάση τη συμφωνία η οποία πρέπει σε κάθε περίπτωση να κατατίθεται στην αρμόδια ΔΟΥ.
6. Για την πρώτη εφαρμογή και για τη διευκόλυνση των επιτηδευματιών το βιβλίο εσόδων - εξόδων μπορεί να ενημερωθεί μέχρι τις 30/9/2010. Αναλόγως η εκτύπωση της μηνιαίας κατάστασης των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου μπορεί να γίνει μέχρι τις 31/10/2010.
7. Σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου πρέπει να καταχωρηθούν τουλάχιστον μέχρι την 31/12/2010 τα δάνεια που έχουν ληφθεί μέχρι τις 30/6/2010 καθώς και τα πάγια (π.χ. ταξί, ταμειακή μηχανή), τα οποία έχουν αγοραστεί μέχρι τις 30/6/2010, με μνεία της ημερομηνίας αγοράς τους, των αποσβέσεων που αναλογούν στο προηγούμενο διάστημα και της αναπόσβεστης αξίας τους κατά την ημερομηνία αυτή.
8. Στην περίπτωση που ως έδρα έχει δηλωθεί το σπίτι του εκμεταλλευτή ταξί, τα βιβλία και τα στοιχεία της δραστηριότητας αυτής τηρούνται στον τόπο αυτόν.
9. Κατά τη θεώρηση των βιβλίων και των στοιχείων στη ΔΟΥ των εν λόγω επιτηδευματιών δεν απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης επιμελητηριακής ενημερότητας, αντίθετα απαιτείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον αρμόδιο φορέα ασφάλισης.
10. Για όλες τις μισθώσεις εκδίδεται απόδειξη παροχής υπηρεσιών (ΑΠΥ) με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού συνδεδεμένου με το ταξίμετρο.
11. Σε περίπτωση ειδικών μισθώσεων που συμφωνείται αντίτιμο λιγότερο από το αναγραφόμενο στο ταξίμετρο και επομένως και στην εκδιδόμενη με φορολογικό μηχανισμό ΑΠΥ, όπως π.χ. με ιδιώτες (μεταφορά νεφροπαθών προς αιμοκάθαρση), ή με το δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ κτλ. (π.χ. για μεταφορά μαθητών στα σχολεία τους) ή με επιχειρήσεις (για μεταφορά εργαζομένων τους), τότε για την ορθή αποτύπωση των συναλλαγών θα εκδίδονται φορολογικά στοιχεία αξίας από θεωρημένα στελέχη και επί αυτών αναγράφεται και η συμφωνηθείσα αμοιβή, καθώς και ότι τα εν λόγω στοιχεία εκδίδονται “βάσει ειδικής συμφωνίας” και σε αντικατάσταση των αριθμ………… Α.Π.Υ. που έχουν εκδοθεί από το φορολογικό μηχανισμό.
12. Τυχόν επιπλέον αμοιβές (αποσκευές, επιβίβαση από αεροδρόμια κτλ.) προστίθενται με το φορολογικό μηχανισμό στην αξία της διαδρομής και εκδίδεται μία ΑΠΥ.
13. Από 1/7/2010 τα φορολογικά ταξίμετρα θα υπόκεινται πλήρως στις διαδικασίες δήλωσης έναρξης και μεταβολών στις αρμόδιες ΔΟΥ και τα συνοδευτικά Βιβλιάρια Συντήρησης και Επισκευών θα πρέπει να είναι θεωρημένα στις οριζόμενες προθεσμίες.
14. Η έκδοση του δελτίου ημερήσιας κίνησης “Ζ” από κάθε εκμεταλλευτή γίνεται με το πέρας της βάρδιας αυτού και εφόσον έχει μεσολαβήσει τουλάχιστον μια συναλλαγή.
15. Οι τυχόν πρόσθετες επιβαρύνσεις (αεροδρόμια κτλ.) θα πρέπει να εμφανίζονται ξεχωριστά και να συμμετέχουν στο συνολικό ποσό πληρωμής κάθε εκδιδόμενης απόδειξης.
16. Οι εκμεταλλευτές ταξί από 1/7/2010 εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και έχουν όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υπόχρεων στο φόρο. Σημειώνεται ότι η μεταφορά προσώπων υπάγεται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται σε 11% από 1/7/2010. Παράλληλα, οι εκμεταλλευτές ταξί έχουν δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των δαπανών τους (καύσιμα, επισκευές, αγορά αυτοκινήτου, ανταλλακτικών κτλ.).
17. Κατά την ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς έχουν επίσης δικαίωμα διακανονισμού του ΦΠΑ που έχει επιβαρύνει την αγορά του αυτοκινήτου τους, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει η πενταετής περίοδος διακανονισμού.

Ποδηλατόδρομος στα ΧανιάΕνα όνειρο πολλών έγινε πραγματικότητα.

Βέβαια δεν γνωρίζω πόσο καιρο θα τον αφησουν τα δημοτοστρουμφάκια..

20 Ιουν 2010

Η Υπομονη μας τελειωσε!


Ζητάμε από την κυβέρνηση ΑΜΕΣΗ ΨΗΦΙΣΗ του νομοσχεδίου για τα ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ.

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΨΗΦΙΣΗ

ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ στο

epkxan@gmail.com!

17 Ιουν 2010

5η Συνάντηση Χορευτικών Συγκροτημάτων και Φίλων της Παράδοσης

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΗΔΟΝΙΩΤΩΝ - ΚΑΝΑΛΙΟΥ - ΛΥΓΙΑΣ

5Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
«για τον πολιτισμό και την παράδοση»

2 – 3 – 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

FOR ENGLISH CLICK HERE: http://www.facebook.com/event.php?eid=169973793146&ref=ts

Η μεγάλη επιτυχία της περυσινής συνάντησης μας οδηγεί φέτος σε ένα πιο αναβαθμισμένο τριήμερο γεμάτο ελληνική παραδοσιακή μουσική και χορό με τη συμμετοχή καταξιωμένων εισηγητών από τις περιοχές που θα διδαχθούν και 2 πανηγύρια στα χωριά Λυγιά και Αηδονιά με μερικούς από τους καλύτερους μουσικούς της Ελλάδας. Τα μαθήματα και η διαμονή θα γίνουν στο Κανάλι Πρέβεζας (έδρα του Δήμου Ζαλόγγου).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 2 Ιουλίου 2010

12:00 – 16:00 Κεντρική Πλατεία Καναλίου: Υποδοχή συμμετεχόντων- Εγγραφή, παραλαβή υλικού, τακτοποίηση στα δωμάτια
17:00 – 20:00 Ιστορική αναφορά - παρουσίαση για χορούς ,τραγούδια και δρώμενα των περιοχών:
Εισαγωγή στο Πολυφωνικό Τραγούδι, Βαγγέλης Κώτσου
Πάρος, Γιώργος Λιάρος
Ρέθυμνο Κρήτης, Μιχάλης Σηφακάκης
20:30 Αναχώρηση για το χωριό Λυγιά στο γραφικό λιμανάκι
21:30 Παρουσίαση πολυφωνικού σχήματος Ανθούλας & Βαγγέλη Κώτσου
Ντόπιοι μερακλήδες του χορού
22:00 Πανηγύρι στο γραφικό λιμανάκι της Λυγιάς με χορούς και τραγούδια από τις περιοχές:
Ήπειρο, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Μικρά Ασία και Καππαδοκία.

Συνοδεύουν οι μουσικοί: Νίκος Φιλιππίδης (κλαρίνο), Νίκος Οικονομίδης (βιολί & τραγούδι), Κώστας Φιλιππίδης (Λαούτο & Τραγούδι), Μάνος Κουτσαγγελίδης (Κανονάκι & Τραγούδι), Γιώργος Μαρινάκης (Βιολί), Γιώργος Σκορδαλός (Κρητική Λύρα & Τραγούδι), Γιώργος Κωνσταντάκης (Λαγούτο Κρήτης), Κώστας Μερετάκης, (Κρουστά)
Τραγούδι: Κώστας Μήτσης, Βαγγέλης Κώτσου, Κυριακή Σπανού.


Σάββατο 3 Ιουλίου 2010

08:00 – 09:30 Πρωινό
10:00 – 13:00 Ιστορική αναφορά - παρουσίαση για χορούς ,τραγούδια και δρώμενα των περιοχών:
Τσάμικο και Συρτό Ρούμελης. Η προσαρμογή του χορευτή στη μουσική και στο τραγούδι, Καραγεώργου Αγγελική
Καγκελάρης Παπαδατών Πρέβεζας, Κώστας Μήτσης με ομάδα ντόπιων
Δυτικός Πόντος, Κώστας Νικολαΐδης

13:00 – 18:00 Ελεύθερος χρόνος

18:00 Αναχώρηση για τον Ιερό Βράχο του Ζαλόγγου – Ξενάγηση
Προσκύνημα στην Ιερά Μονή Αγ. Δημητρίου Ζαλόγγου
20:00 Αναχώρηση για το ορεινό χωριό Αηδονιά
21:30 – 22:15 Πολυφωνικό σχήμα Βαγγέλη και Ανθούλας Κώτσου
Ντόπιοι μερακλήδες του χορού και του γλεντιού
22:15 Πανηγύρι στην παραδοσιακή πέτρινη πλατεία του χωριού με χορούς και τραγούδια από τις περιοχές
Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Πόντο, Ρούμελη και Θεσσαλία.

Συνοδεύουν οι μουσικοί: Νίκος Φιλιππίδης (κλαρίνο), Κώστας Φιλιππίδης (Λαούτο & Τραγούδι), Γιώργος Μαρινάκης (Βιολί), Γιάννης Ντομπρίδης (Γκάιντα), Παύλος Αθανασιάδης (Ποντιακή Λύρα & Τραγούδι), Κώστας Μερετάκης, (Κρουστά)
Τραγούδι: Παναγιώτης Λάλεζας, Κώστας Μήτσης , Βαγγέλης Κώτσου, Κατερίνα Δούκα.

Κυριακή 4 Ιουλίου 2010
Ώρα Δραστηριότητα
08:00 – 10:00 Πρωινό
11:00-12:30 Παρουσίαση των διαδικτυακών τόπων που αναφέρονται στην παράδοση της περιοχής
12:30 Συνάντηση αντιπροσωπειών – συμπεράσματα-ανταλλαγή αναμνηστικών
14:30 Αποχαιρετισμός


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Γιάννης Αλεξίου Τηλ. 2310510901 begin_of_the_skype_highlighting 2310510901 end_of_the_skype_highlighting και 6972622658 begin_of_the_skype_highlighting 6972622658 end_of_the_skype_highlighting email: panigiris.gr@gmail.com
Κώστας Μήτσης Τηλ. 2106980695 begin_of_the_skype_highlighting 2106980695 end_of_the_skype_highlighting και 6972972957 begin_of_the_skype_highlighting 6972972957 end_of_the_skype_highlighting (19:00 – 23:00) email: mitsisk@gmail.com

16 Ιουν 2010

Πάρτι στα Χανιά αυτη την εβδομάδα

Απόψε 16 Ιουνίου στις 21:00 στο MAMBO Λάτιν βραδιαΑύριο και κάθε Πέμπτη στις 22:30 CUBA NIGHT στο Club Vanilia


DISCO βραδιά στο SAVVY στις 21:00
Σας περιμένουμε σε ένα μεγάλο χορευτικό κύκλο, σε μια στρογγυλή πίστα αλληλεγγύης και αγάπης, στην οποία καλείστε να συμμετέχετε! Να μοιραστείτε την οικεία για τους χορευτές αίσθηση των ενωμένων χεριών και της αγκαλιάς .Σας καλούμε να γίνετε μέρος αυτής της μεγάλης αγκαλιάς για τα παιδιά.
Αν δεν ξέρετε να χορεύετε, μην σας απασχολεί καθόλου! Εκείνη την μέρα , αλλά και όλη την εβδομάδα οι δάσκαλοι της σχολής FriniTango θα παραδίδουν καθημερινά μαθήματα με συμβολικό αντίτιμο το οποίο και θα διατεθεί για τον σκοπό.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το 6972013505 ή δείτε το σχετικό event.

Το Σαββατο 19 Ιουνίου στις 22:00 Restaurant Bar Νυχτερίδα Λατιν -Τανγκο- Ελληνικα και πολλά χορευτικά shows

Ελάτε κι εσείς στο Λευκό Πύργο να συμπαρασταθείτε στους δύο ακτιβιστές!

Σήμερα 16 Ιουνίου, είναι η ιαπωνική Ημέρα των Ωκεανών.

Οι Ιάπωνες γιορτάζουν και τιμούν τις θάλασσες και τον πλούτο τους.
Ταυτόχρονα όμως συνεχίζουν το άνισο κυνήγι με τις φάλαινες και καταδικάζουν το Γιουνίτσι και τον Τόρου επειδή υπερασπίστηκαν τις θάλασσες!!

Οι εθελοντές της Greenpeace σας καλούν να τους συναντήσετε στο Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης, στις 21:00 για να τιμήσετε μαζί τους δύο ακτιβιστές που κινδυνεύουν να χάσουν την ελευθερία τους!

Οι Γιουνίτσι Σάτο και Τόρου Σουζούκι, ακτιβιστές της Greenpeace, δικάζονται σήμερα αντιμετωπίζοντας φυλάκιση 1,5 χρόνο επειδή τόλμησαν να ξεσκεπάσουν ένα τεράστιο σκάνδαλο λαθρεμπορίας στην καρδία του Ιαπωνικού φαλαινοθηρικού προγράμματος! Ωστόσο οι Ιαπωνικές αρχές, αντί να ξεκινήσουν έρευνα γύρω από τον Ιαπωνικό στόλο, συνέλαβαν τους ακτιβιστές της Greenpeace!!

Η υπόθεση των «Tokyo 2» έχει κινήσει το διεθνές ενδιαφέρον από εξέχουσες προσωπικότητες (όπως ο διακεκριμένος με Νόμπελ για το πνευματικό του έργο Αρχιεπίσκοπος Desmond Tutu), διεθνείς οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και γνωστούς νομικούς. H Ομάδα Εργασίας για ζητήματα αυθαίρετης σύλληψης και κράτησης που υπάγεται στο Συμβούλιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, εξέδωσε Πόρισμα που αφορούσε τους «Tokyo 2» με το οποίο συμπέραινε ότι οι ιαπωνικές αρχές παραβίασαν σημαντικά και αναφαίρετα ανθρώπινα δικαιώματα των ακτιβιστών όπως είναι η ελευθερία του λόγου.

Τα δύο στελέχη της οργάνωσης ένιωσαν την υποχρέωση να δράσουν επειδή είχαν στα χέρια την απόδειξη ενός εγκλήματος κι θεώρησαν πως το ιαπωνικό κοινό είχε το δικαίωμα να ενημερωθεί αφού το πρόγραμμα φαλαινοθηρίας χρηματοδοτείται από τους φορολογούμενους πολίτες. Οι πράξεις τους ήταν ειρηνικές και είχαν πάντα σαν κίνητρο το κοινό καλό.
Οι ακτιβιστές έχουν το δικαίωμα να διαμαρτύρονται και να αποκαλύπτουν σκάνδαλα. Οι κατηγορίες εναντίον των δύο ακτιβιστών έχουν πολιτικό κίνητρο και ισχυρές δυνάμεις από το ιαπωνικό κατεστημένο προσπαθούν να σταματήσουν νόμιμες και ειρηνικές διαμαρτυρίες, για να προστατέψουν το υποτιθέμενο “επιστημονικό” πρόγραμμα φαλαινοθηρίας.


Ζητάμε από την κυβέρνηση της Ιαπωνίας, αντί να κατηγορεί τους ειρηνικούς ακτιβιστές που αποκάλυψαν το σκάνδαλο,
• να ανακαλέσει όλες τις άδειες για φαλαινοθηρία στο Καταφύγιο του Νότιου Ωκεανού,
• να αφήσει ελεύθερους τους ακτιβιστές και
• να διατάξει άμεση και ανεξάρτητη έρευνα για το σκάνδαλο του λαθρεμπορίου κρέατος φάλαινας.Στάσου στο πλευρό των “Tokyo 2”! Σε χρειάζονται περισσότερο από ποτέ!

14 Ιουν 2010

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα σας καλούν


...να ζήσετε την εμπειρία μιας αποστολής μπαίνοντας στη θέση ενός εθελοντή από την Τετάρτη 16 μέχρι την Τρίτη 22 Ιουνίου στον πεζόδρομο της Ερμού, Θησείο, πλησίον πλατείας Ασωμάτων. Ώρες λειτουργίας 12:00 - 22:00

Η έκθεση «Βγες από την καθημερινότητα Μπες στη θέση ενός εθελοντή των Γιατρών Χωρίς Σύνορα» φτάνει στην Αθήνα!

Ένας κινητός προσφυγικός καταυλισμός φτάνει στο κέντρο της πόλης καλώντας σας να ζήσετε για λίγα λεπτά ως γιατρός, τεχνικός ή νοσηλευτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα και να γνωρίσετε τα διλήμματα, τις προκλήσεις και την ικανοποίηση μιας αποστολής.


"Φέτος, η ενέργειά μας φέρει έναν ειδικό συμβολισμό καθώς πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 20 χρόνων παρουσίας των ΓΧΣ στην Ελλάδα χάρη στην ηθική και οικονομική υποστήριξη της ελληνικής κοινωνίας", δηλώνει ο Νώντας Πάσχος, Διευθυντής Επικοινωνίας των ΓΧΣ.

Ο επισκέπτης ζει για λίγα λεπτά την καθημερινότητα ενός γιατρού, νοσηλευτή ή τεχνικού μέσω τη ηχητικής αφήγησης που επιλέγει να συνοδεύσει την περιήγησή του μέσα σε ένα χώρο διαμορφωμένο ως προσομοίωση αποστολής. Πώς είναι η μέρα ενός γιατρού; Τι κάνει ένας τεχνικός; Πώς βοηθά ένας νοσηλευτής;

«Στόχος μας είναι να ζήσουν όλοι για λίγα λεπτά την εμπειρία μιας αποστολής ανακαλύπτοντας τις προκλήσεις, τις δυσκολίες αλλά και την τεράστια ικανοποίηση που προσφέρει μια τέτοια εμπειρία», αναφέρει ο Νέστωρ Ρουσόδημος, Υπεύθυνος Εκδηλώσεων και Εκστρατειών Ενημέρωσης των ΓΧΣ συμπληρώνοντας «Η έκθεση που πραγματοποιείται φέτος για τρίτη φορά ταξίδεψε σε οκτώ συνολικά πόλεις ολοκληρώνοντας αυτό το ταξίδι στην Αθήνα.»

Στον εξωτερικό χώρο της έκθεσης, βραβευμένες φωτογραφίες από το διεθνές πρακτορείο Magnum Photos, θα σας ταξιδέψουν στις αποστολές της οργάνωσης σε όλο τον κόσμο.

Φέτος η έκθεση υποστηρίζει τις δράσεις του Fringe Festival

Ελάτε όλοι να ζήσετε μια εμπειρία χωρίς σύνορα

11 Ιουν 2010

Τολμάτε;

Καθημερινά στο γραφείο έρχομαι σε επαφή με ανθρώπους,οι οποίοι είναι γεμάτοι άγχος, γεμάτοι από την πίεση που τους ασκείτε από τις τράπεζες και τις εισπρακτικές εταιρίες τους,ακόμα και στον εργασιακό τους χώρο πραγμα που είναι παράνομο ,κρατώντας πολλές φορές ακόμα και τα εξώδικα και τις δήθεν προσημειώσεις σπιτιού ή οικοπέδου , ανήμποροι να τους αντιμετωπίσουν λόγω μικρού μισθού ή ακόμα χειρότερα λόγω ανεργίας.

Γυναίκα που αντιμετώπιζε οικονομικό πρόβλημα και με μικρό χρέος σε τράπεζα,πέντε χιλιάδων ευρώ(!) έλαβε εξώδικο οπου της αναφερόταν η προσημείωση του σπιτιου της λόγω του χρέους.
Η γυναίκα προσπαθησε και βρηκε ολο το ποσο επειδη φοβηθηκε μηπως χασει το σπίτι της,πληρωσε το χρέος και πηγε στο υποθηκοφυλακείο να ρωτήσει για το σπιτι της αν υπηρχε ακόμα στην λίστα.Δεν υπηρχε τιποτα.Ποτέ.Όλα ήταν μια παραπλάνηση της τράπεζας.Φυσικα,δεν θα το αφησουμε ετσι.Ειναι παρανομη πρακτική βάσει Νόμου.

Θα βγάλω και άλλα στην φόρα από Δευτέρα.

Ξερεις κάτι;

Με πιανουν τα διαόλια μου!

Εκνευρίζομαι!

Πολιτικοί , τραγουδιστές που χρωστούν πανω απο 400.000 σε εφορίες και τράπεζες,πολιτικοι που ξόδεψαν τα λεφτα του Κράτους προς οφελος τους,λαμογια και αρπαχτρες που βρίσκονται γύρω μας και το παίζουν "κυριοι" με τις λιμουζίνες και τις βιλλάρες , δεν τους καιγεται καρφακι.
Δεν τους κυνηγάει κανεις.
Δεν τους κάνουν πλειστηριασμούς.
Ζουν άνετα και εις βάρος μας.

Γιατί δεν τους πρήζουν οι εισπρακτικές;

Γιατι δεν βγάζουν τις περιουσίες τους σε πλειστηριασμούς;

Τα λεφτα που λείπουν μπορούν να μαζευτούν.

Ας δεσμεύσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία ,όπως κάνουν στον απλό πολίτη.
Να βγούνε στο σφυρί.

Να πάνε οι κλητηρες να μετρήσουν τα σπιτια τους όπως κάνουν και στον απλό μεροκαματιαρη,ναι το κάνανε και εδω στα Χανιά αυτό.

Να δεις πως θα μαζευτεί το χρήμα που λείπει από τα ταμεία.

Γιατί δεν υπάρχει για αυτούς τιμωρία;

Ποιοι είναι αυτοί;

Λενε και ξανα λένε για τα τρένα του Μαντέλη,αλλά δεν κάνουν τίποτα για να τα πουλήσουν αν και τωρα ετσι που τα άφησαν και σάπισαν έχασαν την αρχική τους αξία.
Αφου μας ειναι αχρηστα τι τα κρατούν;

Ολοι "οι κλέφτες" ειναι εκεί έξω.

Κυκλοφορούν ανάμεσα μας.

θα βάλουν μέχρι και υποψηφιότητες για Δήμαρχοι,άλλοι θα στηρίξουν τους υποψήφιους Δημάρχους του κόμματος τους.

Ποιοι θα γεμίσουν άραγε τους δρόμους;

Ποιοι θα κρατάνε τα σημαιάκια;


Μας θεωρούν "ποντίκια" και εκείνοι είναι "οι γάτοι".
Ως πότε;Όσο μένουν ατιμώρητοι όλοι αυτοί τόσο θα συνεχίζεται η κλεψιά και η υποκρισία.Τα λόγια κ.Πρωθυπουργέ να γίνουν πράξεις.

Υπάρχει τρόπος να γεμίσουν τα ταμεία.

Πάρτε πίσω όσα αγόρασαν με τα κλεμμένα.

Τολμάτε;